ഇതാണ് ബയോപിക്… കണ്ടു പഠിക്കൂ!+

ഇതാണ് ബയോപിക്… കണ്ടു പഠിക്കൂ!

കമലിനോടും തോറ്റുപോയ  കമല!+

കമലിനോടും തോറ്റുപോയ കമല!

ചെറുക്കപ്പെടേണ്ട ആക്രമണങ്ങള്‍+

ചെറുക്കപ്പെടേണ്ട ആക്രമണങ്ങള്‍

ബീഫ് കഴിക്കുന്നതും കൈവശം വെക്കുന്നതും ക്രിമിനല്‍ കുറ്റമാണെന്ന് ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍+

ബീഫ് കഴിക്കുന്നതും കൈവശം വെക്കുന്നതും ക്രിമിനല്‍ കുറ്റമാണെന്ന് ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍

ഖാപ്പ് പഞ്ചായത്തുകള്‍ക്കെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി സുപ്രീംകോടതി+

ഖാപ്പ് പഞ്ചായത്തുകള്‍ക്കെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി സുപ്രീംകോടതി

‘അഞ്ഞൂറിന്റെ കണ്ണടവാങ്ങാന്‍ എനിക്ക് കെല്‍പ്പില്ല’ – സി. അച്യുതമേനോനെ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ച്  മകന്‍+

‘അഞ്ഞൂറിന്റെ കണ്ണടവാങ്ങാന്‍ എനിക്ക് കെല്‍പ്പില്ല’ – സി. അച്യുതമേനോനെ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ച് മകന്‍

തുണിയഴിപ്പിച്ചു തോൽപ്പിക്കുന്ന രാഷ്‌ട്രീയം+

തുണിയഴിപ്പിച്ചു തോൽപ്പിക്കുന്ന രാഷ്‌ട്രീയം

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

+91 89040 40082

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2018. All Rights Reserved.

Forgot your details?

Create Account