— മാജി ഷെരീഫ് —

ഓണമെന്നാൽ തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ ഓർമകളാണ്… പേരറിയാത്ത പൂക്കൾ കൊണ്ട് മുറ്റത്തു വരച്ച പൂക്കളങ്ങളാണ്.. പടീറ്റയിലെ ജാനിച്ചായിയുടെ കയ്യാലക്കരികിലെ പറങ്കിമാവിൻ കൊമ്പിലെ ആയം കൂടിയ ഊഞ്ഞാലാണ്… ഒരിക്കലും തിരിച്ചുകിട്ടാത്ത ബാല്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളാണ്… ഹോസ്റ്റൽ ഓണങ്ങളുടെ ഗൃഹാതുരതയാണ്… ആശുപത്രി മണമുള്ള ഓർമകളാണ്… എവിടെയായാലും മടങ്ങിപ്പോവാനൊരു വീടുണ്ടാവണമെന്ന നിസ്സഹായതയാണ്… ഓണമെന്നാലെനിക്ക് ഓർമകളാണ്… അമ്മയുടെ രുചികളാണ്… ഇപ്പോഴത് ഒരവധിദിനം മാത്രമാണ്. അന്നെനിക്ക് പ്രവൃത്തിദിനവുമാണ്..

വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കണ്ണൂർ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ട ഓണങ്ങളുണ്. റഫീക്കിന്റെ ഉമ്മ ഓണത്തിന് സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അടുത്ത വീട്ടിലൊരു ശിവേട്ടനും കുടുംബവുമുണ്ട്. എല്ലാ ഓണത്തിനും ശിവേട്ടൻ ചിക്കനും അനുബന്ധസാധനങ്ങളും ഉമ്മാക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കൊടുക്കും. അന്നുരാത്രി ശിവേട്ടന്റെ ഓണബിരിയാണി ഉണ്ടാകും. കണ്ണൂർ കാർക്ക് ഏതാഘോഷത്തിനും നോൺവെജ് വേണം. പെരുന്നാളിന് ഉമ്മ ബിരിയാണിയുണ്ടാക്കി ശിവേട്ടന്റെ വീട്ടിലും കൊടുക്കും.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ശിവേട്ടൻ മരിച്ചുപോയെന്ന് ഉമ്മ വിളിച്ചുപറഞ്ഞപ്പോൾ സ്നേഹത്തിന്റെ സഹോദര്യത്തിൻറെ ഒരു കണ്ണി അറ്റുപോയല്ലോ എന്ന് ദുഃഖം തോന്നി.

ഓണമിപ്പോൾ ഓർമകളിലെ ഉള്ളുവല്ലോ.. പറഞ്ഞുപറഞ്ഞു കടങ്കഥയായിപ്പോയ ഒരു നല്ലകാലത്തിന്റെ ഓർമ പാട്ടുകളിൽ മാത്രം ബാക്കിയാവുന്നു…

“മാവേലി നാടുവാണീടും കാലം
മാനുഷരെല്ലാരുമൊന്നുപോലെ”!

0 Comments

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account