അരാജകവാദിയുടെ ദൈവം
തൂണിലും തുരുമ്പിലും മണ്ണിലും വിണ്ണിലുമല്ല…
അത് ഭാംഗിന്റെ പുകയിലും
ചരസിന്റെ ലഹരിയിലും
മദ്യത്തിന്റെ അരുചിയിലും
ഫെനിയുടെ കശുമാവിൻ ചവർപ്പിലും
അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലഹരികളിലുമാണ് !!

അവന്റെ/അവളുടെ ദൈവം
ഇടയ്ക്കിടെ
ചുവന്നതെരുവിലേയ്ക്ക് യാത്ര പോകും.

കർണാടകയിലെ
ഉച്ചംഗിമലയിലും ഹർപ്പനഹള്ളിയിലും
ആന്ധ്രയിലെ
രാജമണ്ട്റിയിലും പെദ്ദാപുരത്തും മുതൽ
കൽക്കത്തയിലെ
പാപക്കറ തീരാത്ത കാളീഘട്ടിലും സോനാഗച്ചിയിലും
മുജ്‌റ പാടുന്ന
യുപിയിലെ ഉജ്ജയിനിയിലും വൃന്ദാവനിലും
മുംബൈയിലെ കാമാത്തിപുരയിലുമൊക്കെ
അവന്റെ ദൈവങ്ങൾ
ജീവിതത്തിനായി കേഴും

റൈസ് ബിയറിൽ നുരഞ്ഞ് പൊന്തുന്ന അവന്റെ ദൈവം
ഹോൺബിൽ ഉത്സവത്തിൽ
പലതരം വീഞ്ഞായി
മുളചഷകങ്ങളിൽ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി നിറഞ്ഞ് പതയുകയും, ശേഷം
തവാങ്ങിൽ ധ്യാനത്തിലിരിക്കയും ചെയ്യും!

പട്ടിയിറച്ചിയായി
ആനവാലായി
ഉറുമ്പിൻ തോരനായി
തീരാത്ത വിശപ്പായി
അവൻ ദൈവത്തെയറിയും….!!

ഒരു വലിയ
അച്ചടക്കമുള്ള ജീവിതം മുഴുവനും
ശ്വാസംപിടിച്ച് ജീവിച്ച് തീരുമ്പൊൾ
ഹേ മനുഷ്യാ….
നീയറിയും
അരാജകവാദിയുടെ ദൈവം
എത്ര നല്ലവനായിരുന്നെന്ന്!!

0 Comments

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account