+

ലോക്ക് ഡൌൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില മനഃശാസ്‌ത്ര പ്രശ്‌നങ്ങൾ

+

സേഫ് ആവുക, സേഫ് ആവാൻ അനുവദിക്കുക

+

പ്രതിരോധമാണ് പ്രതിവിധി

+

അതീവ കരുതലോടെ സംസ്ഥാനം

+

തുരത്തണം കോവിഡ് – 19

+

അശാന്തിയോടെ തലസ്ഥാനം

+

അലൻ-താഹ കേസിൽ മുൻവിധി വേണ്ട: പ്രൊഫ. ജി ബാലമോഹൻ തമ്പി

+

ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്ന അമ്മമാർ

+

നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, നന്മയുടെയും..

+

ജനാധിപത്യം V/S നുണാധിപത്യം

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account