വരൂ.. നമുക്കീ ജാലകത്തിന്നിപ്പുറത്തിരിക്കാം
വെളിച്ചം കുടിയ്ക്കാന്‍ വെമ്പുമീ അന്ധകാരത്തില്‍
സത്യം നിറയുമീ ഇരുട്ടിനെ സ്നേഹിക്കാന്‍
തിടുക്കപ്പെടുമാ വള്ളിയോടു കിന്നരിച്ചിരിക്കാം.
നോക്കൂ, നീ കാണുന്നുവോ..
പ്രേമാഭിമാന പുതു ദീപ്‌തിയാൽ
മാനം മഴവില്ലു തീര്‍ത്തത്,
കേള്‍ക്കുന്നുവോ.. വാനിലെ മഴമേഘ ഗദ്ഗദങ്ങൾ..
വെള്ളകീറും മുന്നേ ഞാനൊരു മഴക്കോളു കണ്ടിരുന്നു,
പക്ഷേ.. ഒന്നുമുണ്ടായീലതു പെയ്തീലാ..
നിനച്ചും നിനയ്ക്കാതേം ഓടി വരുമാ കള്ളന്‍
ഇപ്പോഴെങ്ങാനും പെയ്യുമോ എന്തോ..
ദൈവമേ.. ഇതു സത്യമോ..
ആ കുറുമ്പനെന്‍റെ പരിഭവം മണത്തറിഞ്ഞുവോ..
കളിച്ചും ചിരിച്ചും വരുന്നതു കണ്ടില്ലേ..
ഹൃദയത്തില്‍ കുറിച്ച ആ ഗീതം കേട്ടില്ലേ..
അരുതു നീ പോവല്ലേ എന്‍ തോഴനേ,
സ്വർഗലയ താളങ്ങള്‍ മുഴങ്ങുമീ നേരത്ത്ആ
തിരകള്‍ കുളിര്‍ കോരുമീ നേരത്ത്നീ
യെന്‍ കരളീലൊരു വിസ്‌മയാനുഭൂതി ഒരുക്കി
ഈ ജാലകത്തിന്നിപ്പുറത്ത്
എന്‍ ചാരത്തു ചേര്‍ന്നിരുന്നാലും..
6 Comments
  1. Babu Raj 2 years ago

    Nice..

  2. Sunil 2 years ago

    Good lines…

  3. Haridasan 2 years ago

    നന്നായിട്ടുണ്ട്

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2019. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account