രചന, അവതരണം: കവിത എസ്.കെ.

കവിത എസ്.കെ. കവി, കഥാകൃത്ത്, അധ്യാപിക. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ മണ്ണാർക്കാട് താമസിക്കുന്നു. വാൻഗോഗിൻ്റെ സൂര്യകാന്തികൾ (ചെറുകഥാ സമാഹാരം), പൂക്കൾ പറഞ്ഞതും വേരുകൾ തന്നതും (നോവൽ) തുടങ്ങിയ പുസ്‌തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

0 Comments

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2022. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account