സംഗീത് കാരക്കോട്

മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിലമ്പൂർ താലൂക്കിൽ വഴിക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാരക്കോട് താമസം.

ഹെയർ സ്റ്റൈലിസ്റ്റ്, ബ്യൂട്ടി തെറാപ്പിസ്റ്റ് ,മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നീ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തുവരുന്നു.

ഭാര്യ: ജുബിത.
മക്കൾ: തീർത്ഥ, പാർവ്വണ

0 Comments

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2021. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account