അദ്ധ്യായം 8 –

കാത്തിരിപ്പ്..

പങ്കെടുത്ത ഇനങ്ങളിലെല്ലാം ഒന്നാ സമ്മാനം നേടിയ കലാകാരനോട് അരാധനയായിരുന്നു. കാമഭ്രാന്തമ്മാരിൽ നിന്നും തന്റെ മാനം രക്ഷിച്ച ധീരനായ യുവാവിനോട് തീർത്താ തീരാത്ത കടപ്പാട്.

കലാലയ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ വേർ പിരിയാനാവാത്ത കാമിതാക്കളായി  ഹൃദയം പങ്കുവച്ച് ജീവിതം ആനന്ദമാക്കി. ഒടുവിൽ കലാലയ ജീവിതത്തോട് വിട പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ വിവേക് വീണക്ക്  വാക്ക് കൊടുത്തു –

“ജീവിക്കുകയാണങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച്.. മരിക്കുകയാണങ്കിലും ഒരുമിച്ച്.. കാത്തിരിക്കണം!”

വീണ കാത്തിരുന്നു, ഏഴ് വർഷം..

കൊളവൻ മൊക്ക് ഗവൺമെന്റ് എൽ. പി. സ്കൂളിലെ മലയാളം അദ്ധ്യാപികയായി വീണയ്ക്ക് ജോലി ലഭിച്ചു. ദിനവും രാവിലെ രാജേഷ് സ്മാരക ബസ്സ് സ്റ്റോപ്പിൽ പച്ചക്കിളി ബസ്സിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന വീണയെ കാത്തു നിൽക്കുക പതിവാണ്. ദൂരേ നിന്നും പച്ചക്കിളി ബസ്സ് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വിവേകിന്റെ മുഖത്ത് സന്തോഷം. എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത വിശേഷങ്ങൾ പങ്ക് വച്ച് സ്നേഹം പകർന്ന് റോഡരികിലൂടെ നടന്നു…..

(തുടരും)

2 Comments
  1. Haridasan 4 years ago

    Nice..

  2. Retnakaran 4 years ago

    getting better…

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2021. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account