• ഡോക്റ്റർ പ്രണയം ഒരു ബാധ പോലെ കേരളീയ സമൂഹത്തെ പിന്തുടരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറച്ചായി. പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസിനു പോകാത്ത സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വിരളമാണ്. ഒരു താത്‌പര്യവുമില്ലാതെ ഇത് ചെയ്യുന്നവരോട്

  • ഇന്നാണ് മാതൃദിനം. അതായത് നൊന്തുപെറ്റ അമ്മയെ ഓർക്കാനും സ്‌നേഹിക്കാനുമുള്ള ദിവസം. അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ജനറേഷൻ മക്കൾക്ക്‌ സെൽഫിയെടുക്കാനും ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്‍സ് ആപ്പിലും ‘love u mom’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ ഗോഷ്‌ട

  • Ashikha Khanam changed their profile picture 3 months, 1 week ago

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

+91 89040 40082

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2018. All Rights Reserved.

Forgot your details?

Create Account