• പകലിന്റെ ചെവിയിലേക്ക്
  കരച്ചിലിന്റെ ഒരു പുഴ
  മലവെള്ളപ്പാച്ചിലായ്
  തിമിർത്തു വരുമ്പോൾ
  ആർദ്രതയുടെ പച്ചപ്പുകളും
  സൗമ്യതയുടെ പൂവരമ്പുകളും
  കടലെടുക്കുന്നു.

  വാർത്തകളുടെ
  കനൽ മുനകളിൽ നിന്ന്‌
  സങ്കടങ്ങളുടെ
  പർവ്

 • മിഴിമുനത്തുമ്പിൽ ദൈന്യം തറച്ച്
  മൊഴി മണിച്ചുണ്ടിൽ വിങ്ങിപ്പടർന്ന്
  സ്ഫടികജാലകപ്പാളികൾക്കപ്പുറം
  തിമിർത്തു പെയ്യുന്നു ക്രൗര്യമേഘങ്ങൾ.

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account