• കഥയുടേത് നേർരേഖകളിലൂടെയുള്ള ജീവിതചിത്രണമല്ല ഒരിക്കലും. പക്ഷേ നേർവരകളിലൂടെ പകർത്തുന്നതിനെക്കാൾ തീവ്രമായും അഗാധമായും ജീവിതത്തെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നു അതെന്ന് സമകാലിക മലയാളത്തിൽ എം എ സിദ്ധിക്കെഴുതിയ ‘മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ

 • ഹിംസയുടെ പ്രഭവമാണ്  അധികാരോന്മത്തതയും അധികാരോന്മുഖതയും. രണ്ടും വ്യക്‌തിയുടെ സ്വയാധികാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയെന്ന പ്രത്യക്ഷമായ ലക്ഷ്യവുമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. ഈ അധികാരത്തിനാവട്ടെ  പലതരം മുഖങ്ങളുണ്ട്. ബ്യൂറോക്രസി, സവർണത

 • ചരിത്രം രണ്ടു തവണ സ്വയം ആവർത്തിക്കുന്നു, ആദ്യം ദുരന്തമായും പിന്നീട് ഫലിതമായും എന്ന അർത്ഥത്തിലൊരു നിരീക്ഷണമുണ്ട്. സമകാലിക മലയാളത്തിൽ വി. ദിലീപെഴുതിയ വേട്ടക്കാരൻ എന്ന കഥ ഏതൊക്കെയോ തരത്തിൽ ചരിത്രത്തിന്റെ പ്രഹസന സ്വഭാ

 • ജീവിതമകപ്പെട്ടു പോകുന്ന നിസഹായതകളുടെ, നിരാലംബതകളുടെ ആഖ്യാനമായ ചില കഥകളാണ് ഈയാഴ്ച്ചയിലെ മികച്ച കഥകൾ. ഒറ്റപ്പെടൽ, ഏകാന്തത തുടങ്ങിയ മാനുഷികാവസ്ഥകളെ സൂക്ഷ്‌മമായി വിശകലനം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, തീർത്തും കഥാത്‌മകമായ

 • ചിന്തയുടെയും അനുഭൂതിയുടെയും മണ്ഡലങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്‌മമായ ചലനങ്ങൾ  സൃഷ്‌ടിച്ച് ശ്രദ്ധേയമായ വായനാനുഭവമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കഥയും ഈയാഴ്ച്ച  ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു തോന്നാം. ആസ്വാദനത്തിലെ, അനുശീലനങ്ങളിലെ വ്യക്‌തിപരതയാണ് കഥ

 • സ്‌ത്രീകൾ അജ്ഞതയുടെ, ഏകാന്തതയുടെ തടവുകാരെന്നും അവർ സംഭാഷണത്തിന് അശക്‌തരെന്നും അപ്രാപ്‌തരെന്നും പറഞ്ഞത് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഫെമിനിസ്റ്റായ ജെർമ്മൻ ഗ്രീറാണ്. ആൺകോയ്‌മയുടെ അധികാര വ്യവഹാരങ്

 • സ്വയം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതും വിശദീകരണങ്ങളില്ലാതെ അനുഭൂതികളെ വിനിമയം ചെയ്യുന്നതുമായ കലകളുടെ സൗന്ദര്യവും ശേഷിയും അനന്യമാണ്. മാധ്യമം വാരികയിൽ വിനു എബ്രഹാമെഴുതിയ കോട എന്ന കഥയുടെ സവിശേഷതയും അതു തന

 • അനുഭവങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യാത്‌മകമായ ആവിഷ്‌കാരങ്ങളാണ്  കലാസൃഷ്‌ടികളെന്നു സാമാന്യമായി പറയാം. അനുഭവങ്ങൾ സുന്ദരങ്ങളോ സുഖകരങ്ങളോ ആവണമെന്നില്ല, പക്ഷേ അവയുടെ ആവിഷ്‌കാരണങ്ങൾക്ക് സൗന്ദര്യവും പലപ്പോഴും ചരിത

 • ചില ജീവിതദൃശ്യങ്ങളുടെ തെളിഞ്ഞ, ചില്ലുപാളിക്കപ്പുറത്തെന്നോണമുള്ള കാഴ്ച്ചയാണ് സോക്രട്ടീസ് കെ.വാലത്ത് മാധ്യമത്തിലെഴുതിയ ചില്ലതിര് എന്ന കഥയുടെ സവിശേഷത. കഥയിലെ പ്രമേയത്തിനു പുതുമയില്ല, എ

 • സമകാലിക മലയാളത്തിലെ പ്രിയ.എ.എസിന്റെ മിച്ചസമയം എന്ന കഥ  പ്രണയത്തിന്റെയും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടലുകളുടെയും മിച്ചം വെയ്ക്കലുകൾ മാത്രമാവുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ നിസഹായതകളെ സവിശേഷമായ രീതിയിൽ – (അത് പ്രിയയുടെ തനതായ

 • സമകാലികമലയാളത്തിൽ സുദീപ് ടി ജോർജ് എഴുതിയ ‘താഴിയിൽ കവിപ്പോർ’ എന്ന കഥ അതിന്റെ ദൈർഘ്യം കൊണ്ടുപോലും ഒരു നിമിഷം  മടുപ്പിക്കാതെ ശക്‌തമായി പരിസ്ഥിതിയുടെ, അധസ്ഥിതരുടെ ജീവിതക്രമങ്ങളിലൂടെ അനായാസം സഞ്ചരിക്കുന്നു. ആ

 • “മാതൃഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ലജ്ജാകരമായി കരുതുന്നതും ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം സാമൂഹിക പദവിയെ നിർണയിക്കുന്നതും ഏതു സാഹചര്യത്തിലും വിചിത്രമെന്നേ കരുതാനാവൂ.” 

  ഇന്ത്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം, ആംഗല ഭാഷയുടെ പഠനം ആംഗല

 • ഭാവനയുടെ, വിശ്വാസങ്ങളുടെ, കാലികവ്യവഹാരങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രമായ കഥകൾക്ക് ശക്‌തമായൊരു രാഷ്‌ട്രീയധാര കൂടി അന്തർലീനമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സാധ്യമാവുന്ന വായനയുടെ വ്യത്യസ്‌ത  തലങ്ങളിലേക്കുള്ള പടർന

 • കലകളെല്ലാമെന്നപോലെ കഥയും ഒരേ സമയം സാമൂഹികോൽപ്പന്നവും സാമൂഹ്യവിമർശനവുമാണ്. കല /കഥ ആനന്ദത്തിനുള്ളതാണോ ആലോചനയ്ക്കുള്ളതാണോ എന്ന വിഷയങ്ങളൊന്നും പുതിയ വായനകളിൽ ചർച്ചയ്ക്കുള്ള വിഷയം പോലുമല്ല. ചിന്തയും ആനന്ദവും ഒരേ

 • പുതിയ കഥകൾ പരന്ന ആഖ്യാനശൈലി കൊണ്ടും ദൈർഘ്യം കൊണ്ടും  ചെറുകഥയുടെ പരിധികളെ അതിലംഘിക്കുന്നുവെന്ന്, വിഷയപരമായ വൈവിധ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിതത്തിന്റെ എതിർവശങ്ങളിലെ വൈരൂപ്യങ്ങളുടെ തുറന്ന ചിത്രണം കൊണ്ടും   ചെറുക

 • സംസ്‌കാരം വ്യക്‌തിയെ, അയാളുടെ വ്യക്‌തിത്വത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ആത്‌മീയവും ആദർശാത്‌മവുമായ ഘടകങ്ങളുടെ സഞ്ചയമാണെന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ അസ്‌തിത്വത്തെ, താൻ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന അവബോധത്ത

  • പതിവുപോലെ മനോഹരമായ വിശകലനം, വായനാസുഖം

  • മനോഹരം.
   ….അതിലാവട്ടെ കൗതുകമുണർത്തുന്ന പുതുമകളൊന്നുമില്ല താനും, …
   കഥയില്ലാതെ കഥയെഴുതുന്നവരല്ലേ മിക്കവരും

 • പുരുഷൻമാരാണ് വേട്ടയാടുന്നതും സഞ്ചരിക്കുന്നതും. സ്‌ത്രീ ഒരു സ്ഥലത്തു തന്നെ താമസിക്കുന്നു, കാത്തിരിക്കുന്നു, വിശ്വസ്‌തയായിരിക്കുന്നു. അസാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സ്‌ത്രീകളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാവുന്നതിൽ ചര

 • എല്ലാ കലകളുമെന്ന പോലെ നല്ല  കഥയും മൗലികമായിരിക്കുന്നത്രയും തന്നെ പ്രതിരോധാത്‌മകവുമാണ്. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വ്യാപനത്തിന്റേതായ പുതുകാലത്ത് യന്ത്രങ്ങളുടെ അധീശത്വം, ആഗോളവൽക്കരണം, വിപണി

 • ജനകീയവും വിപണി കേന്ദ്രിതവുമായ ജനപ്രിയസംസ്‌കാരത്തിന്റെ ആവിർഭാവവും വളർച്ചയും വ്യാപനശക്‌തിയും സംസ്‌കാര പഠനത്തിന്റെ എന്നത്തേയും ചർച്ചാ വിഷയങ്ങളിലൊന്നാണ്. സാമാന്യ ജനജീവിതത്തിന്റെ വൈവിദ്ധ്യാത്‌മകമായ, ബഹുതലസ്‌പർശിയായ നി

  • തികച്ചും ആകസ്മികമായാണ് ഹോക്കിങ്ങിന്റെ മരണവും കഥയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണവും ഒന്നിച്ചായത്. വാരിക മിക്കവാറും തയ്യാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞാണ് ഹോക്കിങ്ങ് മരിക്കുന്നത്. കഥ ഡിസംബറിൽ 2017എഴുതിയതാണ്. മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കഥാകൃത്തിന് ഇല്ല എന്നു കരുതുന്നു. വിലയിരുത്തലിന് തെരെഞ്ഞടുത്തതിന് നന്ദി.

  • Good analysis… deep to the bottom. And these days, publishers will publish anything that is written by a known (for his/her earlier works) writer, even if it is crap. No quality check. They know that it will sell…

  • Good note… It is disheartening to see the so called known writers writing worthless articles and our popular publications publishing them without check. So sad…

 • Load More

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

+91 89040 40082

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2018. All Rights Reserved.

Forgot your details?

Create Account