• മാതൃഭൂമി ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പിലും സമകാലിക മലയാളത്തിലും അടുത്തടുത്ത് ഒരേ കഥാകാരൻ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന കൗതുകം ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരേ ആഴ്ച്ചയിൽ രണ്ടിലും ഒരേ എഴുത്തുകാരൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് പുതുമയാണ്. പക്ഷേ

 • ‘ചെമ്പരത്തിപ്പൂ പെൺകുട്ടി’ രഘുനാഥ് പലേരി മാതൃഭൂമി ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പിലെഴുതിയ  കഥയാണ്. മിഴിവുറ്റ ദൃശ്യങ്ങളുടെ ചാരുതയാണ് ഇക്കഥയെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നതെന്നു പറയാം. ലളിതമായ പ്രമേയം, കാൽപ്പനിക ഭംഗികൾ, നഷ്‌ടബോധങ്ങൾ..

 • സമകാലിക മലയാളത്തിൽ അനന്തപത്മനാഭൻ എഴുതിയ ‘ബാക്കി ആകുന്നത്’ എന്ന കഥ മാധ്യമ സാങ്കേതികത, സംവേദനീയത, മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിൽ അതു സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണതകൾ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളെ  ആഖ്യാനം ചെയ്യാനുള്ള ശ

 • മാധ്യമം ആഴ്‌ചപ്പതിപ്പിൽ വി. സുരേഷ് കുമാർ എഴുതിയ ‘അലങ്കാരനെ രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും കൊന്ന കഥ’ ഈയാഴ്‌ചത്തെ ഏറ്റവും നല്ല കഥയെന്നു പറയാൻ ഒരു സംശയവുമില്ല. ഈയാഴ്‌ചത്തേതെന്നു മാത്രമല്ല, ഈ വർഷത്തെ

 • മാതൃഭൂമി ആഴ്‌ചപ്പതിപ്പ്  എഴുത്തുകാരുടെ പേരിനു കൊടുക്കുന്ന പരിഗണന അവരെഴുതുന്ന കഥകൾക്കു കൂടി നൽകുന്ന പക്ഷം ഒരിക്കലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടാനിടയില്ലാത്ത ഒന്നാണ് കെ.പി രാമനുണ്ണിയുടെ ‘ചിര

 • ഈയാഴ്ച്ചയിലെ ചില കഥകൾക്കെങ്കിലും പ്രമേയപരമായ സാദൃശ്യമുണ്ടെന്നത് വിചിത്രമായൊരു ആകസ്‌മികതയാണ്. കഥകൾ വ്യത്യസ്‌തങ്ങളാണ്, പരസ്‌പരം ചേർത്തുവെയ്ക്കാവുന്ന ഒന്നും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവയ്ക്കിടയില

 • മറച്ചുവെയ്ക്കപ്പെട്ടവയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ, വ്യാജമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ നിർമ്മിതി, അധീശയുക്‌തികളുടെ തീർപ്പുകൾ, ഇവയൊക്കെയും ചേർന്നു സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന പലപ്പോഴും പരസ്‌പരം ചേരാതെ കലഹിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി അനുഭവങ

 • സമകാലിക മലയാളത്തിൽ എൻ. പ്രദീപ് കുമാറെഴുതിയ സമർപ്പിതജീവിതം ശിൽപ്പഭദ്രതയുള്ള മികച്ച സറ്റയറാണ്. ഈയാഴ്ച്ചത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച കഥയും. സമകാലിക ജീവിതത്തിന്റെ കാപട്യങ്ങളെ, വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ എത്രയോ ശാന്തമായും അതേ സമയം  ശക

 • മലയാളത്തിലെ സ്‌ത്രീ കഥകളിൽ ലിംഗപദവി, സ്വത്വം എന്നിവ എങ്ങനെയാണ് ആവിഷ്‌കൃതമാവുന്നതെന്ന അന്വേഷണം കൗതുകകരമാണ്. ഷാഹിന ഇ.കെയുടെ മാതൃഭൂമിയിലെ കഥ അവനവൾ സ്‌ത്രീ, പുരുഷൻ എന്നീ ലിംഗാവ

 • ഈയാഴ്ച്ചത്തെ കഥകളിൽ മികച്ചത് എന്നല്ല, സമീപകാലകഥകളിൽ വെച്ച് ആഖ്യാനത്തിന്റെ പുതുമ കൊണ്ടും പ്രമേയപരിചരണം കൊണ്ടും മികച്ചവയിൽ ഒന്ന് എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്  വി. ഷിനിലാലിന്റെ ബുദ്ധപഥത്തെ. കഥ മാതൃഭൂമിആഴ്ച്ചപ്

 • പുതുകാലത്തെ സാമൂഹ്യ-വൈയക്തിക ജീവിതങ്ങളെ ജാഗ്രതയോടെ  നോക്കിക്കാണുന്ന കഥകൾ സ്വാഭാവികമായും ചരിത്രം, സംസ്‌കാരം, അധിനിവേശം തുടങ്ങി ബഹുതലങ്ങളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നതാണ്  സ്വാഭാവികം. അത്രയും സ്വാഭാവികമായിത്തന്ന

 • ഭൗതികമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ചിന്തയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കൂടിക്കലരുന്നതും ഏതാണ് കൂടുതൽ യഥാർത്ഥമായത് എന്ന സംശയാസ്‌പദമായ നില ഉടലെടുക്കുന്നതും പുതിയ കാലത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളിലൊന്നായി പലപ്പോഴും ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെടാറു

 • വി.എച്ച്. നിഷാദ് മാതൃഭൂമിയിലെഴുതിയ മലാല ടാക്കീസ് വിലക്കുകളുടെ, വിലങ്ങുകളുടെ ഇത്തിരിയിടങ്ങളിൽ കുറ്റിയിലെന്നോണം കെട്ടിയിടപ്പെട്ട സ്‌ത്രീജീവിതങ്ങളുടെ മൗനപ്രതിഷേധത്തിന്റെ കഥയാണ്. അവർക്കു വേണ്ടി ‘പെമിനിസ്റ്റ് ജമാ

 • കഥ കാലത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കണമെന്നും സമൂഹത്തിന്റെ പരിച്ഛേദമാവണമെന്നുമൊക്കെയുള്ള നിർബന്ധങ്ങൾക്ക് പുതിയകാല കഥകളെ സംബന്ധിച്ച്  എന്തെങ്കിലും

 • മാതൃഭൂമിയിൽ എം.ജി .ബാബു എഴുതിയ ഇരുട്ട് എന്ന കഥയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത അതിനു വരച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ്. ഇരുട്ടിനെ ഒരു വികാരമായോ അനുഭവമായോ ഒക്കെ വിനിമയം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കെ. ഷെരീഫിന്റെ വരകൾ. ചിലപ്പോഴെങ്കിലു

 • പ്രകൃതിയുടെ താളങ്ങൾ, ദർശനങ്ങളുടെ സമൃദ്ധി, പൂർവ്വനിയോഗങ്ങളുടെ സൂചികകൾ, ഭ്രമാത്‌മ കത  തുടങ്ങി അത്യന്തം സങ്കീർണവും യുക്‌തികൾ കൊണ്ടു വിശദീകരിക്കാനാവാത്തതുമായ പ്രമേയങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഈയാഴ്‌ചയി

 • ഈയാഴ്‌ചയിലെ ശ്രദ്ധേയമായകഥ സമകാലിക മലയാളത്തിൽ ധന്യരാജ് എഴുതിയ അപരൻ തന്നെയായിരിക്കണം. അടുത്ത കാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ ഈട എന്ന സിനിമയുടെ പ്രമേയത്തെ എവിടൊക്കെയോ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇക്കഥ.

 • 2018ലെ മികച്ച കഥകൾ/ശ്രദ്ധേയമായ കഥകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന ആലോചന പോലും വ്യക്‌തിപരമായ വായനാഭിഭിരുചികളാണവയെ നിർണയിക്കുകയെന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒട്ടും വസ്‌തുനിഷ്ഠമാകണമെന്നില്ല. ഒരു വിലയിരുത്തലിനെ തടസപ്പെടുത്തുന്ന  മറ

 • കൃത്യമായ രാഷ്‌ട്രീയധാരകളുള്ള രണ്ടു കഥകളാണ് മാതൃഭൂമിയിലെ ഒക്‌ടോബർ വിപ്ലവവും (ടി.പി. വേണുഗോപാലൻ) മാധ്യമത്തിലെ വാസ്‌കോ പോപ്പയും (വിനോദ് കൃഷ്‌ണ). രണ്ടു കഥകളുടെയും ശീർഷകങ്ങളിൽ നിന്നു തുടങ്ങുന്നു കഥയുടെ രാഷ്‌ട്രീയ സൂ

 • താങ്ക്യൂ ചേട്ടാ

 • Load More

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2019. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account