• സംസ്‌കാരം വ്യക്‌തിയെ, അയാളുടെ വ്യക്‌തിത്വത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ആത്‌മീയവും ആദർശാത്‌മവുമായ ഘടകങ്ങളുടെ സഞ്ചയമാണെന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ അസ്‌തിത്വത്തെ, താൻ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന അവബോധത്ത

  • പതിവുപോലെ മനോഹരമായ വിശകലനം, വായനാസുഖം

  • മനോഹരം.
   ….അതിലാവട്ടെ കൗതുകമുണർത്തുന്ന പുതുമകളൊന്നുമില്ല താനും, …
   കഥയില്ലാതെ കഥയെഴുതുന്നവരല്ലേ മിക്കവരും

 • പുരുഷൻമാരാണ് വേട്ടയാടുന്നതും സഞ്ചരിക്കുന്നതും. സ്‌ത്രീ ഒരു സ്ഥലത്തു തന്നെ താമസിക്കുന്നു, കാത്തിരിക്കുന്നു, വിശ്വസ്‌തയായിരിക്കുന്നു. അസാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സ്‌ത്രീകളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാവുന്നതിൽ ചര

 • എല്ലാ കലകളുമെന്ന പോലെ നല്ല  കഥയും മൗലികമായിരിക്കുന്നത്രയും തന്നെ പ്രതിരോധാത്‌മകവുമാണ്. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വ്യാപനത്തിന്റേതായ പുതുകാലത്ത് യന്ത്രങ്ങളുടെ അധീശത്വം, ആഗോളവൽക്കരണം, വിപണി

 • ജനകീയവും വിപണി കേന്ദ്രിതവുമായ ജനപ്രിയസംസ്‌കാരത്തിന്റെ ആവിർഭാവവും വളർച്ചയും വ്യാപനശക്‌തിയും സംസ്‌കാര പഠനത്തിന്റെ എന്നത്തേയും ചർച്ചാ വിഷയങ്ങളിലൊന്നാണ്. സാമാന്യ ജനജീവിതത്തിന്റെ വൈവിദ്ധ്യാത്‌മകമായ, ബഹുതലസ്‌പർശിയായ നി

  • തികച്ചും ആകസ്മികമായാണ് ഹോക്കിങ്ങിന്റെ മരണവും കഥയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണവും ഒന്നിച്ചായത്. വാരിക മിക്കവാറും തയ്യാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞാണ് ഹോക്കിങ്ങ് മരിക്കുന്നത്. കഥ ഡിസംബറിൽ 2017എഴുതിയതാണ്. മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കഥാകൃത്തിന് ഇല്ല എന്നു കരുതുന്നു. വിലയിരുത്തലിന് തെരെഞ്ഞടുത്തതിന് നന്ദി.

  • Good analysis… deep to the bottom. And these days, publishers will publish anything that is written by a known (for his/her earlier works) writer, even if it is crap. No quality check. They know that it will sell…

  • Good note… It is disheartening to see the so called known writers writing worthless articles and our popular publications publishing them without check. So sad…

 • ഫറൂഖ് കോളേജിലെ ഒരധ്യാപകൻ ഒരു മതസദസ്സിൽ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം (അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലിയും വർത്തമാനവും അദ്ദേഹം സ്ഥിരം  മതപ്രഭാഷകനാണെന്നും കൗൺസിലിങ്ങ് നടത്താറുണ്ടെന്നുമൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ) വിവാദമായതോ

 • മനുഷ്യന്റെ പലതരം അതിജീവനങ്ങൾ, അസ്‌തിത്വത്തിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ കഥകളിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം. ജീവിതം സന്ദിഗ്ദ്ധതകളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരമാവുമ്പോൾ, അതിന്റെ ആഴങ്ങളും നില കിട്ടായ്കകളും അത്രമേൽ പ്രവചനാതീ

 • ഉത്തരാധുനികതയുടെ സവിശേഷമായ രാഷ്‌ട്രീയാന്തരീക്ഷത്തിൽ അധിനിവേശത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കുകളെ – അത് വ്യത്യസ്‌തങ്ങളായ സ്രോതസുകളിൽ നിന്നാണ് – പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് ക്ലേശകരമായ, നിതാന്തജാഗ്രത ആവശ്യമുള്ള പ്രക്രിയയായ

 • ‘…സോഷ്യൽ മീഡിയ മാത്രം ഒന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അവിടെ എഴുത്തുകാർ സ്വയം കൊണ്ടാടുന്നതും സ്‌തുതിപാഠക സംഘങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതും നിർല്ലോഭം കാണാം. പക്ഷേ ഇതൊന്നും നിലനിൽക്കുകയില്ല. എഴുത്തിന്

 • ചരിത്രം, വർത്തമാനം, മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സാർവ്വലൗകിക ഘടകങ്ങൾ വ്യത്യസ്‌തമായ അനുപാതങ്ങളിൽ കൂടിക്കലർന്നുണ്ടാകുന്ന സങ്കീർണതകളാണു കഥയുടെ ആഖ്യാന രൂപശിൽപ്പങ്ങളെ അനന്യങ്ങളാക്കുക. ഓരോ കഥയേയും തീർത്തും മൗലികമായ വിധ

 • മുലകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ലൈംഗികോദ്ദീപകങ്ങളല്ല എന്നാണു പറഞ്ഞത്.

 • ഏതാണ്ട് 130 വർഷം മുമ്പേ കേരളത്തിൽ വനിതകൾക്കുവേണ്ടി ഒരു മാസിക പ്രസിദ്ധീകരണമാരംഭിച്ചിരുന്നു. സ്‌ത്രീകളുടെ വിനോദത്തിനും അറിവുവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും  വേണ്ടി ആധുനിക

  • മുലകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ലൈംഗികോദ്ദീപകങ്ങളല്ല എന്നാണു പറഞ്ഞത്.

  • tku

  • വനിത, വനിതാരത്നം, ഗ്യഹലക്ഷ്മി ഈ മൂന്നു വല്ലപ്പോഴും മറിച്ചു നോക്കാറുണ്ട്. അപ്പോഴോക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം അതിൽ വനിതകക്ക് ആവശൃമായ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നതാണ്. ഈ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ത്രീകളുടെ ജോലി എന്താണ് എന്നു പറഞ്ഞുറപ്പിക്കുന്നു. ഒപ്പം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്‌ ആവശൃമില്ലത്ത പാചക കുറിപ്പുകൾ, ഒപ്പം നടി നടന്മാരുടെ വീട് പണി പ്രസവം വേർപിരിയിൽ ഇവയോക്കെ ഇമ്പമുള്ള തലകെട്ടിൽ കാണാം, വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചിത്രവും മറ്റോന്നുണ്ട്, ഡോക്ടറോടു ചോദിക്കൽ.അതിൽ ചോദൃം ചോദിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക അസുഖം മാത്രമായിരിക്കും. ഏതായാലും ഇതോക്കെ വായനക്കാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്നത് ആശ്വാസം.

  • ചരിത്രത്തിലൂടെ തെളിവുകൾ നിരത്തി അതി സമൃദ്ധമായി കാര്യകാരണങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് എഴുതിയ കൃതി. അനഭിനന്ദനങ്ങൾ

  • tku

 • മാധവിക്കുട്ടിയെ വിഗ്രഹവൽക്കരിക്കുന്നത്, നാലപ്പാട്ട് തറവാട്ടിനെ ഒരു ലെജൻഡാക്കുന്നത്, നീർമാതളത്തിന്  മിത്തിക്കൽ പരിവേഷം പകരുന്നത്  ആദ്യമായിട്ടല്ല. സാഹിത്യ രചനകളിൽ, പ്രസംഗങ്ങളിൽ, സംഭാഷണങ്ങളിൽ

 • സ്ഥാപിതവും പൊതുസമ്മതിയുള്ളതുമായ പെണ്ണവസ്ഥകളുടെ, വൈയക്തികമായ അനുഭവങ്ങളുടെ പരിമിതമായ ഇടങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്കു ചുരുങ്ങിപ്പോവുകയെന്നത് സ്‌ത്രീയുടെ സ്വത്വ-ലൈംഗികതകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന കഥകൾക്കു പൊതുവേ സംഭവിക്കാനിടയ

 • സമകാലിക മലയാളത്തിൽ (ലക്കം: 17 ) ഗ്രേസി എഴുതിയ ഒന്നു മുതൽ പതിമൂന്നു വരെ, മാധ്യമത്തിൽ അഷിതയുടെ തമോഗർത്തങ്ങൾ, മാതൃഭൂമി ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പിൽ ഇന്ദുമേനോന്റെ മഞ്ഞമുഖി എന്നിങ്ങനെ 3 കഥകൾ എഴുത്തി

 • Load More

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

+91 89040 40082

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2018. All Rights Reserved.

Forgot your details?

Create Account