• ചൈനയിലെ ഒരു പട്ടണത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയാൽ ആളുകൾ മരണപ്പെടുന്നു, ആ പട്ടണം അടച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള വാർത്തകൾ വായിച്ചപ്പോൾ  ഒരു പട്ടണം എങ്ങനെയാണ് അടച്ചിടുന്നത് എന്ന് മകൾ അന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു. നീ പോയി അപ്പയോട് ചോദിക്കെ

  • Jisha Sabeesh changed their profile picture 2 weeks, 1 day ago

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account