• പ്രളയത്തോടനുബന്ധിച്ച് മാതൃഭൂമിയും മലയാളം വാരികയും പ്രത്യേക പതിപ്പുകൾ ഇറക്കിയപ്പോൾ കലാകൗമുദി പ്രളയ കവിതകൾ കൊണ്ട് പേജ് നിറച്ചു. PK ഗോപിയുടെ കവിത ‘കച്ചിത്തുരുമ്പുകളുടെ കപ്പൽ’ വിഷയവുമായി ഏറെ അടുത്തു

 • കവിതയുടെ കരുക്കൾ അഥവാ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് കവിതാപദാർത്ഥം. ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾ കവിത എന്ന പേരർഹിക്കുന്നത് ആസ്വാദക ചേതസ്സിനെ തൊട്ടുണർത്തും വിധം രസാത്‌മകമോ ഭാവാത്‌മകമോ ആവുമ്പോളാണ് (എം.ലീലാവതി).

  ഇത്തരത്തിൽ, ആസ്വാദക മനസ്സി

 • ധാർഷ്‌ട്യം നിരൂപകലക്ഷണമാണെന്ന് ഒരു പൊതു അഭിപ്രായമുണ്ട്. രചയിതാവിനോടൊപ്പമുള്ള യാത്രയാണ് ആസ്വാദനവും നിരൂപണവും. ഈ സഹയാത്രയിൽ വഴിയിലെ കാലിടർച്ചകളെ കണ്ടില്ലെന്ന

 • മഴ പോലെയാണ് കവിതയും. നിനച്ചിരിക്കാതെ പെയ്‌ത്‌ ആകെ നനച്ചു കടന്നുപോകും. ചിലപ്പോൾ പെയ്‌ത്‌ പെയ്‌ത്‌ പിരിയാൻ മടിച്ചു അങ്ങിനെ നിൽക്കും. പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നനഞ്ഞൊട്ടി ചേർന്ന് നിൽക്കും. ചിലപ്പോള

 • പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഫ്രഞ്ച് കവിയായ ആർതർ റിo ബൗഡ് കവികളെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ‘The thief of ഫയർ’ എന്നാണ്. കവിക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തോടു സംവേദിക്കുവാനുള്ള ആത്‌മ ഭാഷയാണ് ആ അഗ്‌നി. തന്റെ ഉള്ളെരിക്

 • ഒരു കവിത പലതവണ വായിക്കപ്പെടുന്നത് അത് ജീവിതഗന്ധിയാവുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. കവിതയുടെ മൗലികഗുണം അറിയാനുള്ള ലിറ്റ്മസ് പരിശോധന എന്ന് Dr M ലീലാവതി വിശേഷിപ്പിച്ച ഈ പുനർവായന സാധ്യമായ കവിതകൾ എത്രത്തോളം ഉണ

 • ഉത്തമമായ സാഹിത്യസൃഷ്‌ടി എന്ന് വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണ്: ഉത്തമകൃതികളുടെ വിവിധങ്ങളായ സവിശേഷതകൾ എന്തെന്ന ചർച്ച എവിടെയുമെത്തില്ല. സംസ്‌കൃതത്തിന്റെ ഇരുമ്പുചങ്ങലകളോ,വൃത്തത്തിന്റെ ചിട്ടവട്ടങ

 • “കവി എന്നാൽ ബുദ്ധിമാനെന്നുകൂടി അർത്ഥമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞ MN വിജയൻ മാഷിന്റെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കിയാൽ കവികളുടെ എണ്ണമെടുപ്പിന് ഒരു കൈ തന്നെ മതിയാവും.”

  മഹാഭാരത കഥയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന മാന്ത്രികക്കണ്ണാട

 • (ഗീതാ തോട്ടം രചിച്ച ‘ഉമ്മയുടെ ഭാഷ’ എന്ന കവിതയുടെ ആസ്വാദനം)

  ‘ചുംബനം’, വാക്കുകൾക്ക് അതീതമായ ഒരു ഭാഷയുടെ പേരാണത്. മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളെ കൃത്യമായി അളന്നെടുക്കാവുന്ന  മാപിനിയാണ് ചും

 • പ്രഭാതത്തിൽ നാലുകാലിലും, മധ്യാഹ്നത്തിൽ രണ്ടു കാലിലും, രാത്രിയിൽ മൂന്നു കാലിലും നടക്കുന്ന ജീവി ഏത് എന്ന വിചിത്ര ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകിയ ഒരേ ഒരാൾ എന്നല്ല ചരിത്രം ഈഡിപ്പസിനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന

 • Mini Vineeth changed their profile picture 3 years ago

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2021. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account