• ഏപ്രില്‍ 9 ന് ദലിത് വിഭാഗങ്ങള്‍ നടത്തിയ ഹര്‍ത്താല്‍ കേരള രാഷ്‌ട്രീയത്തിന് പുതിയ മാനം നല്‍കി. പട്ടികജാതി/വര്‍ഗ്ഗക്കാരോട് സമൂഹത്തിന് പൊതുവായുള്ള പുച്ഛം ദലിത് ഹര്‍ത്താലിനോടും നിഴലിച്ചു കണ്ടു. ഒരു രാഷ്‌ട്ര

  • പണ്ടുകാലങ്ങളില്‍ വീടിന്‍റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളില്‍ ഉമിക്കരി ഇട്ടുവച്ച പാത്രം തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ടിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാത്രം പിന്നാമ്പുറങ്ങളില്‍നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി. നമ്മുടെ ശീലം ടൂത്ത് പൗഡറുകളിലേക്കും ടൂ

    • നല്ല കുറിപ്പ്. സമത്വം പ്രസംഗത്തിൽ മാത്രം ഒതുക്കാതെ നടപ്പാക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ/സാമൂഹ്യ നേതൃത്വങ്ങൾ തെയ്യാറാകുമോ?

  • Mridula Sasi changed their profile picture 10 months, 2 weeks ago

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2018. All Rights Reserved.

Forgot your details?

Create Account