• പണ്ടത്തെ  യാത്രകളെക്കുറിച്ച് നാം പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വഴി നടന്നും തോണി കയറിയുമൊക്കെയുള്ള യാത്രകൾ. ഹോട്ടലുകളും തട്ടുകടകളും ഇല്ല. പൊതിച്ചോറും കരുതി യാത്രതിരിക്കും. അറിയാത്ത നാടുകളിൽ അറിയാത്ത മനുഷ്യ

  • രുചി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്‌ടമാണ്. രുചികരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്‌ടമില്ലാത്തവരുണ്ടോ? രുചി പക്ഷേ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഒരു പോലെ ഇഷ്‌ടപ

  • പൊതുവെ ഞാൻ ഹിന്ദിസിനിമകളൊന്നും കാണാത്ത ആളാണ്. വല്ല ഡബ്ബിങ്ങ് സിനിമകളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ടേക്കും. അങ്ങനെയിരിക്കേ ഈ വെക്കേഷന് സോണിമാക്‌സിൽ ഒരു പരസ്യം: വേൾഡ് ടെലിവിഷൻ പ്രീമിയർ – ‘ഹിച്ച്കി’, കമിങ് സൂൺ എന്ന്. ചാനൽ വെ

  • യാത്രകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്‌ടമാണ്. എനിക്കും അതെ. പല തരത്തിലുമുള്ള ത്രില്ലിങ്ങ് യാത്രകളെക്കുറിച്ചു ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പലരിൽ നിന്നും. അത്തരത്തിൽ ഞാൻ നടത്തിയ ഒരു കന്നി ത്രില്ലിങ്ങ്‌ യാത്രയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പഴും ഓ

    • നന്നായി എഴുതി. പിന്നെ, ഈ റേസ് ഒക്കെ ഒരു കച്ചവടമല്ലേ? എല്ലാ സ്‌പോർട്‌സും പോലെ….

  • സ്വരൺദീപ് changed their profile picture 3 weeks, 3 days ago

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

+91 89040 40082

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2018. All Rights Reserved.

Forgot your details?

Create Account