മഞ്ജു മത്തായി.

മാലദ്വീപ് എന്ന രാജ്യത്ത് മിനിസ്‌ട്രിയില്‍ കണക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നു. നാട് കൊല്ലം. ഭര്‍ത്താവ് ഷിബു. രണ്ട് മക്കള്‍: ഷോണ്‍, ഷോണിമ.

0 Comments

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2022. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account