എന്റെ പെണ്ണ്
രാവിലെ കുളിച്ചു
വിളക്കുവെച്ച്
അടുക്കളയിൽ കയറണം

വടിവൊത്ത വിധത്തിൽ
എന്റെ വസ്‌ത്രങ്ങൾ
തേച്ചു മിനുക്കണം

എരുവും ഉപ്പും
പാകത്തിനൊപ്പിച്ചു
ഭക്ഷണമൊരുക്കി
എന്റെ മനസിലേക്കിറങ്ങണം

രാത്രികളിൽ എന്റെ
തൃഷ്‌ണയെ തണുപ്പിച്ചു
നല്ല പാതിയാകണം

എന്റെ സൽക്കാരങ്ങളിൽ
ചമയങ്ങളോടെ
എന്റെ അരികിൽ നിൽക്കണം

വിയർക്കരുത്
വാരി വലിച്ചു കഴിക്കരുത്
ഉച്ചത്തിൽ ചിരിക്കരുത്
സംസാരിക്കരുത്

എന്റെ വീട്ടുകാരുടെ
കൊള്ളരുതായ്‌മകളെ
ചോദ്യം ചെയ്യരുത്

പോക്കു വരവുകൾ
കൃത്യമായി
രെജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി
വെക്കണം

സ്വപ്‌നങ്ങൾ പൂർണമായി
ഉപേക്ഷിക്കണം

കറന്റ് ബില്ല്
കൂടാതെ നോക്കണം

കണക്കു പുസ്‌തകത്തിലെ
കണക്കുകൾ
കിറു കൃത്യമാവണം

അക്വാറിയത്തിലെ മൽസ്യങ്ങൾ
പട്ടിക്കുട്ടി
പൂന്തോട്ടം
ഇവയുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ
തലയിലെടുക്കണം

പിന്നെ അപ്പുറത്തെ
വീട്ടിലെ സുഹൃത്തിന്റെ
ഭാര്യയെപ്പോലെ
ഉത്തമയാവണം
എൻറെ പെണ്ണ്

ഇങ്ങനെയും
ഇതിലപ്പുറവുമാവണം
എന്റെ പെണ്ണ്

ഇതൊന്നും അംഗീകരിക്കാത്തവൾ
ഫെമിനിച്ചിയായി മുദ്ര പതിച്ചു
വീടിറങ്ങി പോകണം

എന്ന് നിന്റെ പുരുഷൻ
ഒപ്പ്

– ജീത്‌മ ആരംകുനിയിൽ

0 Comments

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account