പ്രണയത്തിന്റെ ഭാഷ മൗനമാണെന്നറിഞ്ഞത്‌ നിന്നെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതലാണ്.

എത്രനേരം നിന്റെ കൺകളിൽ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോഴും നൊമ്പരത്തിന്റെ ഈറൻ തുള്ളികൾ അടരാതെ തങ്ങി നിൽക്കും.

വേദനയോടെ അകലേയ്ക്കു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചുംമ്പനം അറിയാതെ തന്നുപോകും.

മഞ്ഞമന്ദാരത്തിന്റെ അടർന്ന ഇതളുകൾ കൊണ്ടൊരു ഹാരം തീർത്ത്‌ എന്റെ ജഡത്തിൽ വയ്ക്കുക.

6 Comments
 1. Retnakaran 5 years ago

  Wonderful!

  • Author
   Anoo 5 years ago

   Thank you so much

 2. Haridasan 5 years ago

  ആഴമുള്ള വരികൾ…

 3. Anil 5 years ago

  Good thiughts..

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2022. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account