സമയമില്ലൊട്ടും ഈ യാത്രക്കിനി
അടിത്തിരി കത്തുന്ന നേരമായീ..
പകർന്നൊരെണ്ണയെല്ലാം തീരുമീ നേരത്തു
പകരുവാൻ എണ്ണയൊട്ടില്ല താനും
ജീവിത വീഥി നേർത്തൊരു വരയായി
നിത്യ സുഗന്ധങ്ങൾ ഇല്ലാതെയായി..
തൊട്ടും പിടിച്ചും നാളിതുവരെ എന്നെ
മുന്നോട്ടു നയിച്ച കമ്പുകൾ
ഇന്നെൻമുന്നിൽ മറഞ്ഞു നിൽപ്പൂ ..
കാലചക്രത്തിൽ ഉരുണ്ടു ഞാൻ പോയപ്പോൾ
കാലിന്റെ ശേഷിയും അറ്റുപോയി..
സൂര്യന്റെ കീഴിൽ നടനമാടിയപ്പോൾ
എന്നിലെ തേജസ്സും മാഞ്ഞുപോയീ ..
കാറ്റിൻ ലയത്തിൽ ഞാൻ പൊങ്ങി കളിച്ചപ്പോൾ
എന്നിൽ വരയും കുറിയുമേറി..
ക്രൂരമാം കാഴ്ചകൾ കണ്ടതുകൊണ്ടെന്നോ
കണ്ണിൻറെ കാഴ്ചയും മങ്ങിപ്പോയീ ..
എന്നിലെ ജന്മങ്ങൾക്കന്നത്തിനായി ഞാൻ
നീട്ടിയ കൈകളുമിന്നു തളർന്നു പോയീ..
ഭംഗി നശിച്ചു ക്ഷയിച്ചൊരീ രൂപത്തെ
തൻ പ്രതിരൂപങ്ങൾക്കു വേണ്ടാതായീ..
എന്നിലെ മിടിപ്പു നിൽക്കുവാൻ നിൽക്കാതെ
ആറടി മണ്ണവർ കുഴിച്ചീടുന്നു..
നാളെയവർക്കീഗതി വരുമെന്നോർക്കാതെ
എന്നെ വെള്ള പുതപ്പിക്കാൻ തിരക്കേകുന്നു ..

12 Comments
 1. Sandeep 2 years ago

  നന്നായിട്ടുണ്ട്

 2. Arun 2 years ago

  Well written.. good one.

  • Author
   sheebaprakash 2 years ago

   thank you…

 3. sunil 2 years ago

  ഓർമപ്പെടുത്തലിനു നന്ദി

  • Author
   sheebaprakash 2 years ago

   thank you…

 4. jyothi 2 years ago

  നല്ല വരികൾ ഷീബ..

  • Author
   sheebaprakash 2 years ago

   thank you…

 5. Anees kylm 2 years ago

  എന്നയും നിന്നയും കാത്തിരിക്കുന്ന സത്യം നന്നായിട്ടുണ്ട്

 6. Ajay 2 years ago

  ഇഷ്ടം

 7. Krishnakumar Mapranam 2 years ago

  നന്നായിരിക്കുന്നു

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2019. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account