തോട്ടം നനക്കുമ്പോള്‍,
പൂമണം കേട്ട് മയങ്ങി നില്‍ക്കരുത്
പാകം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം,
രുചിച്ച് നശിപ്പിക്കരുത്
തൂത്തുതുടച്ച നിലത്തിന്റെ കുളിര്‍മ്മ,
കാവില്‍ ചേര്‍ത്തുവെച്ച് നുകരരുത്
അലക്കിയുണക്കിയ വസ്ത്രങ്ങള്‍
മുഖത്തോട് ചേർ ത്ത് രസിക്കരുത്
തേച്ചുമിനുക്കിയ തളികയില്‍,
മുഖം നോക്കിനില്‍ക്കരുത്
എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ,
ചുംബിച്ചുലക്കരുത്.
നീയെന്‍റെ അടിമ-
മറക്കരുത്.

4 Comments
 1. Prabha 3 years ago

  good..

 2. Haridasan 3 years ago

  നന്നായിട്ടുണ്ട്…

 3. Retnakaran 3 years ago

  നന്നായിട്ടുണ്ട്..

 4. Author
  rajalekshmipt 3 years ago

  Thankyou

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account