നിനക്കൊപ്പം നിഴലും
ഉരുകി വീഴുന്നിടത്തുനിന്നായിരുന്നു
നീയെന്നിൽ വേനലായ്‌
സന്നിവേശിച്ചത്

എന്നോ ഉരുകിയൊഴുകാന്‍
ശീലിച്ചതിനാലാവാം
നിന്നിലേക്കെന്റെ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞതും
നിന്റെ തീക്ഷ്ണതയിൽ
നീരറ്റുണങ്ങിയത്
എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ
നീർച്ചാലുകളായിരുന്നൂ..

എന്നിട്ടും…
നീയാം വേനലിൽ
വറ്റാനെനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു
മതിവരുവോളം കോരിക്കുടിച്ച്
സംതൃപ്തനാകുവാൻ നിന്നെ
ക്ഷണിച്ചതും ഞാനായിരുന്നല്ലോ…
തപമേറ്റുവാങ്ങി വരളുന്ന നേരവും
നീ കുളിരുകയാണെന്ന ചിന്തയിൽ
കുളിരണിഞ്ഞവളല്ലോ ഞാൻ
നീയാം തടയണയിലെൻ
ഒഴുക്ക് നിലച്ചപ്പോഴും
ആഴിയെ പുല്കിയ
പുഴപോലെ ഞാനലിഞ്ഞതല്ലേ
നിന്നിൽ ഞാനർപ്പിച്ചത്
എന്റെ എല്ലാമായിരുന്നൂ…

എന്നിട്ടും…
എന്നിട്ടുമെന്നെയിന്നറിയാത്ത ഭാവത്തിൽ
പിന്നെയുമെന്തിനായ് പൊള്ളിച്ചു
പോകുന്നു നീ..

8 Comments
 1. Sandeep 4 years ago

  Wow! വളരെ ആഴത്തിലുള്ള വരികൾ… Great feel…

 2. Author
  Jeeja Bukhari 4 years ago

  Sandeep ..അഭിപ്രായത്തിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി

 3. Rekha 4 years ago

  കുളിരും ചൂടുമുള്ള വരികൾ,

 4. Pramod 4 years ago

  സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹനത്തിന്റെയും വരികൾ

 5. Peter 4 years ago

  നല്ല വരികൾ ..

 6. Ravi . Punnakkal. 4 years ago

  അക്ഷരങ്ങൾ വറ്റാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക,……. !
  എന്നും……..

 7. Prabha 4 years ago

  വേറിട്ട എഴുത്ത്,, and bold too… good

 8. Ajay 4 years ago

  ഹൃദയത്തിൽ കുളിരണിഞ്ഞ വരികൾ

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2021. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account