നീയില്ലാത്തയിടങ്ങളിൽ
വസന്തം വഴിമാറി നിൽക്കും
ഒറ്റമരക്കാടുകൾ
ശിശിരത്തോട് പടവെട്ടി നിൽക്കും

നീയില്ലാത്ത തീരങ്ങളിൽ
കടൽത്തിരകൾ ആകാശത്തേയ്ക്കുയരും
‘കടലമ്മ കള്ളി’ എന്ന് തേങ്ങിത്തേങ്ങി
തീരത്തേയ്ക്കവ ആഞ്ഞടിയ്ക്കും

നീയില്ലാത്ത ആകാശത്ത്
മഴവില്ലുകൾ കാർമേഘത്തിലൊളിക്കും
കുളിർകാറ്റ് വീശാൻ മറക്കും
പെരുമഴ പെയ്യാൻ മടിയ്ക്കും

നീയില്ലാത്തയിടങ്ങളിൽ
ശ്വാസം ശ്വാസത്തെ തേടും
കണ്ണ് കാഴ്‌ചയെ തേടും
ചെവി നാദത്തെ തേടും
മനം നിന്നെ മാത്രം തേടും

നീയില്ലാത്ത സദസുകളിൽ
സംഗീതം അനാദിയിൽ ലയിയ്ക്കും
നൃത്തച്ചുവടുകൾ ആടാൻ മറക്കും
അരങ്ങുകൾ ശൂന്യമാകും

നീയില്ലാത്ത നാളുകളിൽ
ജീവിതം നിശ്ചലമാകും.
നിന്നെത്തേടി
അലഞ്ഞലഞ്ഞ്
ഇടവഴികളിൽ
ഞാൻ മരിച്ച് വീഴും

നീയില്ലായ്‌മയെന്നാൽ
ഞാനില്ലായ്‌മ തന്നെയാണ്….

0 Comments

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2019. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account