ജരാനരകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയൊരെൻ പ്രാണനെ
കാലൻ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയ നാൾ
എന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും കിടന്നു നെഞ്ചത്തടിച്ചു
കരഞ്ഞിടും എൻ പൈതങ്ങളോ പ്രീയതമയൊ..

അന്ത്യയാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെടാനായോരെൻ ദേഹത്തെ
കുളിപ്പിച്ചു, കുറിവരച്ചു, വെൺപട്ട് ഉടുപ്പിച്ചു
കൊണ്ടുപോയ് കിടത്തി ആറടിമണ്ണിൽ..

എൻ ചിതയിൽ തീ കൊളുത്താൻ നിൽക്കും
പൊന്നുണ്ണിയുടെ വിറയ്ക്കും കരങ്ങളെ
താങ്ങിനിർത്തിയൊരു പ്രിയനാം കൂട്ടുകാരാ
പോകുന്നു ഞാനിതാ നിങ്ങളിലൊരുവനാകാതെ..

കത്തിയമരുന്ന ചിതയിൽ നോക്കിനിൽക്കും
ബന്ധുമിത്രങ്ങളെ വിട..
ഇനിയൊരു തിരിച്ചു വരവിനാകാത്ത ദൂരെ
ഞാൻ യാത്രയായി
ഒരിക്കലും കാണാത്ത ലോകത്തേക്ക് യാത്രയായി…

2 Comments
  1. Peter 3 years ago

    നന്നായിട്ടുണ്ട്.. കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്നു ഭാവന വിപുലമാക്കുക..

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account